Mindful Eating Journal App

Project Info:

Appen Mindful Eating Journal hjälper dig att medvetandegöra ditt eget ätande och ger dig en djupare förståelse om varför du äter som du gör.

  • Utvecklare:Yan Zhang
  • Slutför: May 2014
  • Platform:Android
  • Kund: Well-aware-ness
Ladda ner: