Eget App

Projekt Info:

Hur mycket borde jag ta betalt? Det är en fråga de flesta egenföretagare ställer sig. Med den här kalkylatorn, kan du räkna ut hur mycket du måste fakturera varje månad för att få ut en viss månadslön som löntagare. Du kan också ange faktureringssumman och räkna ut en månadslön och timlön. Om du är intresseard, kan du även kolla Appens egen webbsida

  • Utvecklare:Yan Zhang
  • Slutförd: Maj 2015
  • Platform:iOS
  • Kund: Alla egen företagare
Ladda ner: