Medidyne Demo App

Projekt Info:

IPad app MedidyneDemo är för enkel demovisning av Medidynes produkter. Appen utvecklas bara för Medidyne och finns inte i App Store.

  • Utvecklare:Yan Zhang
  • Slutför: December 2013
  • Platform:iOS
  • Kund: Medidyne
Platform: